Simple morse led

Har lavet et lille setup med en LED på pin 7 og en modstand (Under opbygning)

Den står og morser SOS hele tiden ind til du selv breaker den (ctrl+X)

Her er selve prg :

# Simple S.O.S morse for Raspberry Pi by Ed @ DarkGeej

#Loop start
for (( ; ; ))
do

# Morse S
for i in {1..3}; do
gpio write 7 1 && sleep 0.05 && gpio write 7 0 && sleep 0.3; done

# Morse O
for i in {1..3}; do
gpio write 7 1 && sleep 1 && gpio write 7 0 && sleep 0.3;done

# Morse S
for i in {1..3}; do
gpio write 7 1 && sleep 0.05 && gpio write 7 0 && sleep 0.3; done

# Loop end
done