Python og en knap

Her vil jeg vise hvordan man via gpio og python
kan sætte en knap ind, så når man trykker forbliver
GPIO i enten 0 eller 1 til knappen bliver trykket ned igen.

For at gøre dette skal man lave en Pulldown funtion i pi

button_bb

Selve knap funtionen der checker om der er trykket på knappen, her bruger jeg
jeg så pin 11 og når den så er “aktiv” køre jeg filen “knap1.py” og jeg har lagt
mine filer i “/home/pi/bin/button” og den aktivere så GPIO 7

Button.py
http://pastebin.com/HRZqeMfZ

OSB Overstående mellemrum SKAL være med!!!

knap1.py
http://pastebin.com/ArpkD5md

For så at teste det om det virker, skal du skrive
“python button.py” og trykke på knappen, nu skulle
pin 7 gerne gå i enten 0 eller 1

Hvad gør jeg hvis jeg vil ha filen bliver kørt når jeg starter?

Først gør filen executable 
chmod +x button.py

I crontab
@reboot nohup /home/pi/bin/button/button.py &

Hvordan “stopper” jeg så filen hvis jeg skal rette i den ?

Først skal du finde den pid som filen har
ps ax | grep button.py

Når du nu kender den pid, kan du stoppe den ved at skrive
kill (pid nr)