webinterface

Her vil jeg vise hvordan man med php, og en webside kan
styre sine GPIO til at tænde og slukke.

Systemet er lavet således at den checker hvad status
ens GPIO er, om den er 1 eller 0

Her er vores forløbige styring,
snapshot6

Denne opsætning er tilpasset skærmen på en Iphone 6+
og billedfilerne er 200x200px, så kan man altid selv lave dem
mindre, hvis de er for store.

Her ligger billed filerne

Koden til selve index.php
http://pastebin.com/hPdpCvwf

Koden til on/off.php
http://pastebin.com/HyYge0ds

Filerne skal lægges i roden af /var/www
husk at ret on.php / off.php / index.php til den / de
gpio porte i vil bruge.

LIDT FORKLARING PÅ FILERNE

Index.php
<?
Her fortæller jeg at jeg starter med noget php

$pinStatus = shell_exec(“gpio -g read 02”);
Her aflæser jeg min pin, om den er 1 eller 0

if ($pinStatus == 0){
Her fortæller jeg hvad den skal gøre hvis pin = 0

echo ‘<a href=”/led1#/off.php”><img src=”pic/on.jpg” /></a>’;}
Her fortæller jeg hvad den skal,  og hvad billed den skal vise

else if($pinStatus == 1){
Her fortæller jeg hvad den skal gøre hvis pin = 1

echo ‘<a href=”/led#1/on.php”><img src=”pic/off.jpg” /></a>’; }
Her fortæller jeg hvad den skal, og hvad billed den skal vise

?>
Her afslutter jeg PHP

On/off.php

<?php
system ( “gpio -g write 02 1” );
Her sender jeg en kommando til pi om at sætte pin 02 til 1
?>

<meta http-equiv=”refresh” content=”0;URL=’/” />
Her går jeg tilbage til index.php filen, når jeg har udført overstående.